ד”ש מתאילנד – חופש כלכלי וההבדל בין רמת חיים לאיכות חיים